Harrastetuki

On tilanteita, jolloin perheellä on rahallisesti tiukkaa maksaa harrastuksesta aiheutuneita kustannuksia, tällöin toivomme että otatte hyvissä ajoin yhteyttä rahastonhoitajaan (smaijatakala@gmail.com), jotta voimme yhdessä suunnitella kuinka maksujen kanssa toimitaan ja edetään. Jaammeko harrastemaksun useampaan erään tai siirrämmekö laskun eräpäivää teille sopivaksi. Ota rohkeasti yhteyttä.

 

Harrastetuki

Perheiden on mahdollista myös hakea tukea pakollisiin voimistelujaoston toiminnan kustannuksiin (harrastemaksut, leirimaksut, kilpailumaksut ym).

Tukihakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen smaijatakala@gmail.com. 

Hakemuksessa tulee näkyä tukea tarvitsevan nimi ja syntymäaika, kilpajoukkue/harrasteryhmä sekä lyhyt selitys taloudellisesta tarpeesta (esim. työttömyys, sairaus, yksinhuoltajuus tai muu perustelu syy) sekä hakemuksen tekijän yhteystiedot. Tuki myönnetään tapauskohtaisesti.

Voimistelujaostossa on määritelty kolme ihmistä käsittelemään hakemuksia. Henkilöt ovat vaitiolositoumuksen alaisia ja hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Henkilöt ovat ainoat jotka hakemuksia käsittelevät nimellä.

Hakemus tulee toimittaa käsiteltäväksi, ennen voimistelutoiminnan ensimmäisen laskun eräpäivää. Hakemuksia käsitellään syksyllä ja keväällä.