Valmennusryhmät

Elices kevätnäytöksessä 2022

TEAMGYM

TeamGymissä kilpaillaan joukkueena kolmella eri telineellä: vapaaohjelmassa, trampetilla ja volttiradalla. Kilpailut käydään kolmiotteluina, eli joukkueen pistemäärä muodostuu kaikkien kolmen telineen pisteistä. Pisteytykseen vaikuttavat liikkeiden vaikeusaste ja suorituspuhtaus sekä myös virran rytmi ja tasaisuus. Virralla tarkoitetaan voimistelijoiden tasaista liikkumista yhden kierroksen suoritusten aikana volttiradalla ja trampetilla. Vapaaohjelmassa koko joukkue tekee koreografian musiikin tahtiin suorittaen tietyt pakolliset elementit. Näitä ovat esimerkiksi liikkuvuusliike, akrobaattinen liike, joukkueliike, tasapainovaikeusosa ja hyppyosat.

TeamGymin kilpailujärjestelmä on jaettu kahteen linjaan: kilpailuluokkiin 1.-6.luokissa (Luokkasarja) sekä kilpaharrasteluokkaan, jossa kilpaillaan ikäsarjoittain.

TeamGymin kilpailupolku aloitetaan Stara-tapahtuman jälkeen 1.luokasta ja siitä eteenpäin luokkiin 2.-6. Luokasta toiseen nousemiseen ei vaadita tietyn pistemäärän saavuttamista, mutta merkkejä vaaditaan kilpailupolun alkuvaiheessa suoritettavaksi. Pronssimerkki suoritetaan ennen 1.luokkaa ja hopeamerkki ennen 2.luokkaan siirtymistä. 

Joukkueilla on mahdollisuus kilpailla myös kilpaharrasteluokassa, joka jaetaan kolmeen ikäsarjaan: alle 12 vuotta, yli 12 vuotta ja yli 16 vuotta (Masters). Kilpaharrasteluokan vaatimukset eivät ole niin sitovat, esimerkiksi joukkue voi itse päättää omat kierroksensa.

Joukkue valitsee itselleen sopivan kilpailuluokan ja 1.-6.luokan kilpailuissa on mahdollista valita yleinen sarja, miesten sarja tai sekajoukkueiden sarja. SM-kilpailuissa naisten, miesten ja sekasarjat kilpaillaan erikseen.

TELINEVOIMISTELU

Telinevoimistelussa naiset kilpailevat neljällä telineellä: hypyssä, nojapuilla, puomilla ja permannolla. Jokainen teline arvostellaan erikseen. Alemmissa luokissa kilpaillaan yleensä vain neliottelu eli telineillä saadut pisteet lasketaan yhteen ja loppusijoitus tulee tämän mukaan. Ylemmissä luokissa jaetaan myös telinekohtaiset palkinnot.

Kilpailla voi kahdella eri linjalla: kilpalinjalla luokissa B-H ja maajoukkuelinjalla luokissa 1-3 ja FIG. Kilpaileminen aloitetaan Stara-tapahtumasta, jonka jälkeen voi siirtyä kilpailemaan kilpalinjan pakollisissa luokissa B (vapaavalintainen), C ja D. Kilpalinjan D-luokan jälkeen voimistelija voi siirtyä maajoukkuelinjalle aloittaen luokasta 1 tai jatkaa kilpalinjalla E-luokasta eteenpäin. Siirtyminen luokasta toiseen vaatii tietyn kilpailutuloksen ja/tai suoritusmerkin saavuttamista. Kilpailukauden aikana järjestetään kilpailuja kaikissa kilpa- ja maajoukkuelinjan luokissa. 

 

Voimistelijan polku
 

Kilpavoimisteluun tullaan pääasiallisesti harrastevoimistelun kautta. Suosittelemme kilpavoimistelusta innostuneille Merkkitaiturit -ryhmää harrastevoimistelun rinnalle.

 

Pyrimme aloittamaan tasaisin väliajoin kehitysryhmän, johon valitaan taitotestien kautta. Ryhmässä harjoitellaan perusvoimistelutaitoja ja tehdään voimistelun merkkisuorituksia.

 

 

 

 

Voimistelun merkkijärjestelmä

 

Telinevoimistelun pronssimerkin suoritusvihko

Telinevoimistelun hopeamerkin suoritusvihko

Team Gymin pronssimerkin suoritusohjeet

Team Gymin hopeamerkin suoritusohjeet